Ми пропонуємо шнурки для бейджів, шнурки з логотипом, стрічки з логотипом для бейджів. Ви можете замовити виробництво шнурків та нанесення логотипу на стрічку. Шнурки для бейджів в Києві та інших регіонах України.
 
ШНУРКИ З ЛОГОТИПОМ | SHNUROK.UA
Телефонуйте Пишіть
 

Договір публічної оферти

Предмет Договору

1.1. Згідно з умовами цього Договору Продавець зобов’язується передати власність на товари, а Покупець зобов’язується оплатити їх та прийняти відповідно до специфікації та кількості, визначених в замовленні.

Ціна та умови оплати

2.1. Ціна товару визначається відповідно до цін, вказаних на веб-сайті Продавця на момент укладання цього Договору.

2.2. Оплата за товар здійснюється Покупцем шляхом перерахування коштів на рахунок Продавця протягом під час оформлення замовлення або при отриманні товару.

Умови доставки

3.1. Доставка товару здійснюється за рахунок Покупця.

3.2. Умови та терміни доставки товару визначаються сторонами окремо за допомогою засобів комунікації.

Порядок розгляду претензій

4.1. Претензії з питань якості товару розглядаються Продавцем протягом 7 (семи) робочих днів з дня їх отримання.

4.2. Претензії щодо кількості, комплектності або інших видимих недоліків товару повинні бути підтверджені в акті приймання-передачі.

Заключні положення

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

5.2. Усі спірні питання, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів сторін.

5.3. Зміни та доповнення до цього Договору є чинними лише у випадку письмового підтвердження їх обома сторонами.

5.4. Цей Договір складено в двох примірниках, кожен з яких має рівну юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.